V roce 2014 jsem si udělala první kurz – Dornovu metodu pro zvířata, který mi otevřel dveře k terapiím pro koně. Následovaly kurzy The Eqine Touch I, II a III, Střečink a mobilizace The Equine Touch způsobem, TTouch a bodywrap, Kinesiotaping koní, Fasciální manipulace pro koně, Celoroční výcvik kranio-sakrální osteopatie… A mnoho dalších, včetně třeba Bachových esencí, nebo Dornovy metody pro lidi. Jsem také doporučeným terapeutem Dornovy metody pro koně a jejím odborným konzultantem. V roce 2022 jsem úspěšně složila zkoušku profesní kvalifikace a získala certifikát jako „Pracovnice pro rekondici a regeneraci velkých zvířat (41-138-M)“.

Terapie se snažím dělat tak, abych mohla maximálně pomoci koním a jejich lidem. Velmi často to znamená, že potřebuji součinnost majitele – masáže koní v mezičase mezi ošetřeními, rehabilitační cvičení, přizpůsobení práce, kontrola veterinářem, spolupráce s dalšími odborníky atd. To vše individuálně podle aktuálního stavu koně. Velmi často zdaleka nestačí jen jedno ošetření ročně, při kterém se „vše napraví“ (to ani není možné), ale je potřeba série pravidelných terapií, která bude udržovat koně dlouhodobě a reagovat na konkrétní problémy v daný čas.

Snažím se jít cestou preventivních ošetření. To je vždy snazší, než řešit několik let zanedbaný problém, který nám časem přerostl přes hlavu a způsobil třeba i nevratné škody na těle (a duši) koně. Preventivně doporučuji kontrolu minimálně 2x ročně, i když kůň nevykazuje žádné viditelné potíže – je mnoho věcí, které jezdec může poznat až velmi pozdě a způsobit si přinejmenším neochotu koně spolupracovat a správně svého jezdce nosit. Všichni koně mají své silné a slabé stránky a své křivosti a bolístky. Proto je dobré nic nezanedbat, aby z malého problému nebyla katastrofa.

Metodu ošetření volím vždy podle koně a jeho aktuálního stavu, směrodatný je pro mě nález přímo na koni a popis problému jeho majitelem.
V případě větších problémů je pro mě velmi důležitá zpráva od veterináře a jeho individuální doporučení, případně přímá spolupráce.