V roce 2018 jsem si udělala kurz Centered Riding a jsem certifikovaným lektorem Centered Riding level I. Práce s jezdeckým sedem krásně zapadá do mé terapeutické práce, protože jezdci, kteří lépe sedí a učí se citu pro sebe i pro svého koně dokážou také lépe své koně trénovat a udržet je déle zdravé. Využívám při tréninku například také Franklin Balls a další pomůcky.

Při tréninkách se primárně zaměřuji na správný sed jezdce – uvolněný a funkční sed je brána ke správné práci s koněm. Zároveň jen uvolněný a pozorný kůň nás může správně nosit na svém hřbetě a je to nedílnou součástí veškeré práce. Dále s jezdci pracuji také na pochopení biomechaniky a celkového pohybu koně a využíváme pak těchto poznatků pro správné načasování pobídek ať už „jen“ v přechodech, nebo ve stranové práci, shromažďování koně, atd.

Pravidelně pořádám kurzy na téma uvolněného sedu v rovnováze. Kurzy mohou být teoretické s nácvikem bez koní, nebo jezdecké s teorií, jednodenní i dvoudenní. Na kurzech nerozhoduje, co s koněm děláte, co za sedlo má na zádech, ani co má na hlavě, nebo v hubě. Kurzy jsou určeny všem nadšencům, kteří chtějí vylepšit svůj sed, napříč všemi disciplínami. Kurzy je možné uspořádat po celé republice i na Slovensku. V případě, že máte zájem uspořádat kurz u Vás ve stáji, neváhejte mě kontaktovat.